ABİGEM Anasayfa --> KOBİ Dünyası --> Teknoloji - İnovasyon
Anasayfa : Site Haritası : İletişim
Giriş
: Kayıt
English
İlgilendiğiniz ABİGEM’in sayfasına hızlı erişmek için bir ABİGEM seçiniz
  • ABİGEM AğıABİGEM Ağı
  • ABİGEM'lerABİGEM'ler
  • ABİGEM 3 ProjesiABİGEM 3 Projesi
  • KOBİ DünyasıKOBİ Dünyası
  • B2B İşbirliğiB2B İşbirliği
  • Sanal FuarSanal Fuar
  • Firma RehberiFirma Rehberi

Teknoloji - İnovasyon

AB Destekleri

Avrupa Birliği, KOBİ’leri Yedinci Çerçeve Programı kapsamında desteklemektedir. Program 2007–2013 dönemini kapsamakta olup araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yöneliktir. Programda sağlanan destekler hibe şeklindedir. Avrupa Birliği Komisyonu belli proje türleri için belli oranlarda destek miktarı belirlemiştir. Finansal kurallarla ilgili bilgilere TUBİTAK’ın aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_files/CP.Finansal_Kurallar.pdf

Program yukarıda da ifade edildiği gibi yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Programın diğer bir özelliği de projelerin çok uluslu olmasıdır. Buna göre, Türkiye’deki bir KOBİ Yedinci Çerçeve Programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmek için mutlaka yurtdışı partnerler bulmalıdır. Böyle bir uygulamanın KOBİ’lerimiz için çok önemli avantajları vardır. Herşeyden önce KOBİ’lerimiz yabancı partnerlerle çalışarak işbirlikleri geliştirebilecek ve böylece farklı teknolojilere ve pazarlara ulaşma imkânına kavuşacaklardır. Bu program kesinlikle yatırım desteği olarak algılanmamalıdır. Program tamamen yeni ürün, süreç ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge tabanlı bir programdır.

Yedinci Çerçeve Programında aşağıdaki tematik alanlardaki Ar-Ge projelerine destek sağlanmaktadır:

 Sağlık,
 Gıda, tarım ve biyotekonoloji,
 Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 Nanoteknoloji,
 Enerji,
 Çevre (iklim değişikliği dâhil),
 Taşımacılık (havacılık dâhil),
 Sosyo ekonomik ve beşeri bilimler,
 Güvenlik,
 Uzay

Bu programlardan yararlanmak için en az üç ülkeden üç farklı kuruluşun bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturması istenmektedir. Bu kuruluşlardan birinin koordinatör görevini üstlenmesi gerekmektedir. Yedinci Çerçeve Programlara yönelik olarak Avrupa Birliğinin ilgili ofisi çağrılara çıkmaktadır. Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler bu çağrıları dikkatle takip etmelidir. Bu konudaki açık çağrılara TUBİTAK’ın aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir:

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3501

Tabii ki çağrıya cevap vermek isteyen işletmenin yabancı ortak bulması gerekmektedir. Bazen yurtdışındaki işletmeler yazmayı planladıkları projeler için ortak aramaktadırlar. Ortak arama duyurularına TUBİTAK’ın aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir:

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3550

Buradaki ortak arama çağrıları ile ilgilenen işletmeler, yurt dışındaki işletme ile temasa geçerek proje konsorsiyumuna katılabilir. Proje sonucunda elde edilecek bulgulardan konsorsiyum üyelerinin tamamının yararlanacağı unutulmamalıdır.

Projelerle ilgili çağrılar yayımlandıktan sonra, çağrı kapanış gününe kadar projelerin koordinatör tarafından Elektronik Proje Sunma Sistemi (EPSS) aracılığı ile online olarak Avrupa Birliğinin ilgili birimine sunulması gerekmektedir. Daha sonra proje Avrupa Birliğinin ilgili birimi tarafından incelenmekte, konsorsiyum ile müzakereler yapılmakta ve kabul edilen projelere destek sağlanmaktadır. Burada en önemli husus projenin ve istenen belgelerin uygun bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu konuda işletmelerin uzman bir danışmanlık firmasından destek almaları yararlarınadır. Ayrıca Yedinci Çerçeve Program ile ilgili TUBİTAK tarafından verilen eğitimlere de katılınabilir. Bu konuda ABİGEM de “Avrupa Birliği Hibeleri için Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi” başlıklı bir eğitim vermektedir. Arzu edenler bu eğitim programından da yararlanabilir.
 
Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web sitesinden alınabilir:

http://cordis.europa.e/
Yedinci Çerçeve Program kapsamındaki desteklerin yanında, Avrupa Birliğinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yürütülen bölgesel kalkınma hibe programları da bulunmaktadır. Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilmektedir. Bu amaçla bir proje hazırlanıp sunulmalı ve proje yetkili kuruluşlarca hibeye layık bulunmalıdır. Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine, rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir (işletme için doğrudan olmamak kaydıyla, bölgenin gelirinin artırılmasına yönelik) ve istihdam artırıcı projeler desteklenmektedir. Örnek projeler aşağıdadır:

 KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri 
 Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
 Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
 Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
 Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
 İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapılmaktadır. Teklif çağrıları ve bilgilendirmelere ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu  internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer almaktadır. Bu projeler daha sonra değerlendirmeye alınmaktadır. KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı, en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi özsermaye katkısında bulunmaları gerekmektedir. Başvuru için, www.dpt.gov.tr, www.cfcu.gov.tr ve www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya ilgili programın bölge ofislerinden temin edilebilecek hibe programının başvuru rehberi dikkatle incelenmeli ve başvuru formu doldurulmalıdır.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ABİGEM'ler ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın aşağıdaki web sitesinden temin edilebilir:
http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/Hibe/hibe_mekanizma.html