ABİGEM Anasayfa --> ABİGEM'ler --> Gaziantep --> Haberler --> Haberler
Anasayfa : Site Haritası : İletişim
Giriş
: Kayıt
English
İlgilendiğiniz ABİGEM’in sayfasına hızlı erişmek için bir ABİGEM seçiniz
  • ABİGEM AğıABİGEM Ağı
  • ABİGEM'lerABİGEM'ler
  • ABİGEM 3 ProjesiABİGEM 3 Projesi
  • KOBİ DünyasıKOBİ Dünyası
  • B2B İşbirliğiB2B İşbirliği
  • Sanal FuarSanal Fuar
  • Firma RehberiFirma Rehberi

Gaziantep

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

21.04.2010

ABİGEM Gaziantep; Türkiye’deki KOBİ’lerin aile şirketi olmaları ve toplam KOBİ sayısının %95’ini oluşturan Aile Şirketleri’nin kurumsallaşma evrelerinde karşılaştıkları sorun ve çözümleri konularında profesyonel çözümler sunmayı amaçlamakta ve  “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” danışmanlık hizmetini sunmaya başlamıştır.
 
"Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" danışmanlığı hizmetinin amacı, farklı gelişim evrelerinde bulunan “Aile Şirketlerinin” karşılaşmaları olası sorunların ve alternatif çözümlerin vurgulanmasıdır. Aile şirketlerinin temel karakteristikleri, içerisinde bulundukları evrelere göre  farklılık göstermektedir. Bu hizmet kapsamında şirketlerin her birinin farklı gelişim evresinde bulundukları göz önüne alınarak, kurumsallaşma araçlarından nasıl yararlanabilecekleri üzerinde durulmaktadır.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma danışmanlığı aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

1. AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
   Aile Şirketleri Yönetim Biçimleri Açısından
o Merkezi (Paternalistik) Yönetim
o Katılımcı(Partispeyt)Yönetim
o Profesyonel (Aristokratik)Yönetim

 Aile Şirketleri Gelişim Evreleri Açısından
o Sahip Yöneticinin Yönettiği I. Nesil Aile Şirketleri
o Gelişen ve Büyüyen Aile Şirketleri
o Kardeş Ortaklıkları
o Kompleks Aile Şirketleri (Kuzen Ortaklıkları)
o Sürekli Olmayı Başaran Aile Şirketleri

 Aile Gelişim Evreleri Açısından
o Girişimci Aile
o İş Hayatına Giriş
o Birlikte Çalışma
o Devir Teslim

 İş Gelişim Evreleri Açısından
o Başlangıç
o Büyüme / Liberasyon
o Olgunlaşma
o Entegrasyon
o Değişim Kültürü Yaratma

2. AİLE ŞİRKETLERİNDE YAŞANILAN KURUMSALLAŞMA PROBLEMLERİ
Planlamanın Olmamasından Kaynaklanan Problemler, Organizasyondan (Uygun Kurumsal Yapının Olmamasından) Kaynaklanan Problemler, İşlerin İcrasından Kaynaklanan Problemler, Koordinasyonsuzluktan Kaynaklanan Problemler, Sağlıklı İşleyen Bir Kontrol Sisteminin Olmamasından Kaynaklanan Problemler

3. KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK İSTEYEN AİLE ŞİRKETLERİ İÇİN OLASI ÇÖZÜMLER
A) Yönetim Fonksiyonları Açısından Kurumsallaşma Önerileri

 Planlama Açısından Öneriler: Paralel Planlama Süreci
o Aile Girişimi Süreklilik Planı
o Şirket Stratejik Planı
o Aile Planı
o Miras Planı
o Varis Planı
o Emeklilik Planı
o Acil Durum Planı
o İşletme Stratejik Planı
o Yönetsel Plan
o Operasyonel (Taktik) Plan

Organizasyon Açısından Öneriler
o Emir-Kumanda Birliği İlkesi
o Denetim Alanı İlkesi
o Hiyerarşi İlkesi
o Esneklik İlkesi
o Uzmanlaşma ve İşbölümü İlkesi
o İş Analizi İş Tanımı

Yürütme (İcra Etme) Açısından Öneriler
o Aile Konseyi
o Yönetim Kurulu
o İcra Kurulu
o Kariyer Planlama
o İletişim
o Liderlik
o Performans Değerleme
o Ücret ve Prim Sistemi
o Terfi ve Atama Sistemi
o Gelir / Gider Analizi
o İşe Alma / İşten Çıkış
o Bilgi Akış Sistemi
o İş Akış Sistemi
o Stok Akış
o Nakit Akış
o Başabaş Analizi
o Firma / Ürün Hayat Eğrisi
o Kar Merkezi
o Kar Payı Dağıtımı
o Pazar Geliştirme / Pazar Çeşitleme
o Ürün Geliştirme / Ürün Çeşitleme
o Veri Bankası

Koordinasyon Açısından Öneriler
o Amaç Birliği
o Toplantı Yönetimi
o Takım Çalışması

Denetim Açısından Öneriler
o Raporlama Sistemi
o Kritik Kontrol Noktaları Analizi
o Bütçe Kontrol
o Envanter / Bilanço
o Maliyet Kontrol

B) Örgüt Kültürü Açısından Kurumsallaşma Önerileri
 Değerler, İnançlar
 Kurallar, Normlar
 Maddi Unsurlar
 Kullanılan Dil, Sözlü ve Sözsüz İletişim

C) İşletmenin İç ve Dış Çevre ile İlişkisi Açısından Kurumsallaşma Önerileri
 İç Dinamikler
 Çevreye Uyum
 Karşılıklı Etkileşim